skip to Main Content
Telefon 86 12 24 33

Hvad kan vi tilbyde dig

Hos EFFEKT advokatfirma opfatter vi juraen som et værktøj.

Juraen løser ikke altid dine udfordringer alene. Hos EFFEKT advokatfirma forstår vi juraen og opfatter den som et værktøj.

Vi har en kommerciel tilgang til din sag, hvor vi inddrager dine specifikke behov, der sammen med juraen giver dig det rigtige resultat.

Sætter du pris på høj faglighed, en forståelig rådgivning og en direkte kommunikation, er EFFEKT advokatfirma noget for dig.

Vores arbejdsområder

Ansættelsesret
Fast ejendom
Kommercielle kontrakter
Konkurs- og rekonstruktion
Ledelsesansvar
Selskabsret
Virksomhedsoverdragelse og -struktur
Virksomhedsrådgivning
Skatter og afgifter
Rets- og voldgiftssager

Om de enkelte arbejdsområder

Ansættelsesret

EFFEKT advokatfirmas rådgivning omfatter blandt andet ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, rådgivning om overenskomstmæssige forhold, etablering af incitamentsordninger og håndtering af ansættelsesretlige forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Fast ejendom

Hos EFFEKT advokatfirma har vi mange års erfaring med fast ejendom. Udover køb og salg af fast ejendom i bred forstand, omfatter vores rådgivning lejeretlige forhold samt særlige forhold i tilknytning til overdragelse af fast ejendom, herunder eksempelvis lejelovens regler om tilbudspligt.

Kommercielle kontrakter

Din virksomheds aftalegrundlag er vigtigt. Udover at give tryghed i hverdagen, reducerer den gode kontrakt risikoen for tvister. Herudover kan de gode kontrakter have en stor værdi, hvis du skal sælge din virksomhed. EFFEKT advokatfirma rådgiver om alle typer af kommercielle aftaler, herunder eksempelvis samarbejds- og leverandøraftaler, licensaftaler, leveringsbetingelser m.v.

Konkurs- og rekonstruktion

I tilfælde af insolvens er det vigtigt med den rigtige rådgiver så tidligt som muligt i forløbet. Effekt Advokatfirma rådgiver blandt andet om forhandling af gældsordninger, rekonstruktion og konkurs. Herudover rådgiver vi om overdragelse af nødlidende virksomheder.

Ledelsesansvar

De seneste års dårlige tider har ført til konkurs mv. og medført, at ledelsesmedlemmer i krakkede virksomheder mødes med erstatningskrav. Vi bistår med førelse af erstatningssager vedrørende ledelsesansvar og repræsenterer både konkursboer, ledelsesmedlemmer, kreditorer, aktionærer m.fl.

Selskabsret

Vores rådgivning omfatter alle aspekter indenfor selskabsretten, herunder valg af selskabsform, etablering, sammenlægning og opdeling af virksomheder, opløsning af virksomheder samt bistand i forbindelse med indgåelse af ejeraftaler.

Virksomhedsoverdragelse og –struktur

I vores karrierer har vi alle medvirket ved gennemførelse af en lang række virksomhedsoverdragelser. Vores rådgivning dækker alle forhold ved en virksomhedsoverdragelse, herunder eksempelvis indgåelse af og forhandling af eksklusivitets-og hemmeligholdelsesaftaler, overdragelsesaftaler, etablering af datarum, gennemførelse af due diligence, finansiering og skattemæssige forhold.

Virksomhedsrådgivning

Den løbende virksomhedsrådgivning er vigtig for mange af vores kunder. Arbejdet består blandt andet i inkasso, strategisk sparring, håndtering af din virksomheds udfordringer med leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Skatter og afgifter

Skatte- og afgiftsområdet er kompliceret. Hos EFFEKT advokatfirma arbejder vi indgående med skatter og afgifter og fører dig trygt gennem forløbet. Vores arbejde består blandt andet i førelse af skattesager, forhandlinger med skattemyndighederne, tilrettelæggelse af og gennemførelse af generationsskifter og omstruktureringer af virksomheder.

Rets- og voldgiftssager

Hos EFFEKT advokatfirma er vi specialister i behandling af erhvervs- og erstatningsretlige rets- og voldgiftssager. I den sammenhæng er ingen sag for stor. Effekt Advokatfirma har omfattende erfaring med førelse af selv meget store erhvervsretlige sager, herunder sager vedrørende erstatning i og udenfor kontrakt.