Mads Trøstrup Kristensen

Advokat 2005

mtk@effekt-law.dk
Tlf. 30 29 00 33

Arbejdsområder:
• Fast ejendom
• Proces
• Konkurs og insolvens
• Inkasso og pantebrevsinkasso
• Virksomhedsrådgivning

Mads har siden 2002 arbejdet med fast ejendom, konkurs og insolvens, inkasso og virksomhedsrådgivning. Herudover har Mads møderet for Højesteret og har stor erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager. Mads har tidligere været partner i Trøstrup//Moldt Advokater I/S.

Claus Moldt

Advokat 2006

cm@effekt-law.dk
Tlf. 26 82 70 59

Arbejdsområder:
• Fast ejendom og entreprise
• Lejeret
• Proces

Claus har siden 2003 arbejdet med fast ejendom og lejeret og har stor erfaring inden for disse områder, ligesom Claus har stor undervisningserfaring inden for navnlig lejeret. Herudover har Claus møderet for Højesteret og har stor erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager. Claus har tidligere været partner i Trøstrup//Moldt Advokater I/S.

Christian Grønlund Nielsen

Advokat 2005

cgn@effekt-law.dk
Tlf. 51 54 16 97

Arbejdsområder:
• Skatter og afgifter
• Selskabsret
• Virksomhedsoverdragelse
• M&A Real Estate

Christian har siden 2002 arbejdet indgående med selskabsret, virksomhedsoverdragelse og skatte- og afgiftsrådgivning og har derigennem opnået en stor erfaring om tilrettelæggelse af virksomhedskøb og -salg, salgsmodning, strukturtilpasninger, værdiansættelse og generationsskifte af virksomheder, forhandlinger med SKAT og andre myndigheder. Christian har tidligere haft ansættelse hos Kromann Reumert, Abel & Skovgård Larsen og Bech-Bruun og har fra 2011–2013 været partner hos Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma.

Cathrine Rohde Kjærgaard

Sagsbehandler, stud. jur. 

crk@effekt-law.dk
Tlf. 60 20 09 36